Servei d’Atenció i Acolliment d’Urgències per a Dones Víctimes de la Violència Masclista

El pis d’urgència és un recurs municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que ofereix allotjament de curta-mitja estada a dones víctimes de violència masclista i a llurs fills i filles, que davant aquesta  situació d’emergència social, precisen d’un acolliment alternatiu al domicili familiar per tal de garantir la seva seguretat personal i donar resposta a la contenció emocional d’urgència.

El recurs és de caràcter temporal, fins a un màxim de 4 mesos, a l’espera d’accedir als Serveis d’Acolliment i Recuperació (SAR) de la Generalitat de Catalunya o a altres alternatives residencials.

La funció del servei és l’acompanyament a les dones i a llurs fills i filles en la reubicació, l’adaptació a la nova situació i la recomposició. Aquest acompanyament és intensiu a l’inici, sempre adaptant-se al desig de les dones, i es va atenuant progressivament per tal de recuperar la seva plena autonomia.

L’objectiu principal és teixir una xarxa de suport per a la recuperació de les dones i els seus fills i filles, així com establir un pla conjunt amb l’objectiu de determinar el futur en un altre allotjament, ja sigui especialitzat o autònom.