Pis de Reinserció Girona

El Pis Reinserció Girona, ubicat a la ciutat de Girona, té com a objectiu consolidar l’autonomia i promoure la vinculació activa de la persona drogodependent amb la seva realitat social, oferint unes condicions de vida normalitzades en un medi urbà. Proporciona ajuda i suport per mantenir un estil de vida saludable i per facilitar la total integració de la persona a la societat.

Està dirigit a persones que necessiten un recurs de reinserció amb règim residencial, en medi urbà, per tal de consolidar la seva autonomia i la seva plena integració a la societat. Poden ser persones que han finalitzat un procés terapèutic a comunitat terapèutica i precisen d’un recurs urbà des d’on treballar la reinserció social.

Els objectius del servei són:

  • Desenvolupar conductes alternatives al consum, que augmentin la qualitat de vida i reforcin l’abstinència.
  • Exercitar la participació social.
  • Aprendre a valorar el treball i la formació com a eines d’integració.
  • Fomentar l’autoestima i l’autogestió.
  • Assolir actituds positives en l’ús del lleure.
  • Progressar i consolidar el procés terapèutic de canvi personal.

El Pis Reinserció Girona pertany a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i forma part de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya.

Pots descarregar aquí la Carta de Serveis del recurs.