Llar Residència Providència

La Llar Residència Providència, ubicada al districte de Gràcia de Barcelona, és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental server i amb risc d’exclusió social.

Un equip multidisciplinari de professionals (psiquiatres, treballadores i treballadors socials, psicòlogues i psicòlegs, educadores i educadors socials, monitores i monitors, etc.) oferim atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies; contribuint a que adquireixin més autonomia personal i social, augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.

Tenim l’objectiu de donar resposta a les diferents necessitats de les persones ateses en base a un Programa d’Atenció Individualitzat (PAI), elaborat per tal d’establir uns objectius individuals i específics per a cada una de les àrees de treball. Amb l’ajuda del PAI, potenciem l’autonomia en els hàbits de la vida quotidiana, l’adquisició de recursos personals i la màxima integració social i comunitària de la persona atesa.

El servei constitueix una plataforma per treballar amb la persona la seva independència i possibilitar la recuperació de capacitats o el desenvolupament per assolir la major autonomia possible. En aquest sentit, és un recurs no finalista, que ofereix el suport adient durant el temps necessari.