Llar Residència Pàdua

La Llar Residència Pàdua és un centre adreçat a persones amb problemàtica derivada del trastorn mental sever, que precisen d’una supervisió i/o d’ajuda per realitzar les activitats de la vida diària. L’objectiu de la llar residència és aconseguir la màxima autonomia personal i social de les persones ateses, de manera que la durada de la seva estada depèn del temps necessari per aconseguir aquest objectiu.

Oferim atenció i tractament psicosocial les 24 hores del dia mitjançant un equip interdisciplinari d’especialistes (psiquiatres, psicòlegs i psicòlogues, educadors i educadores socials, monitors i monitores, etc.). El treball educatiu i l’acompanyament fan possible que les persones amb trastorn mental crònic adquireixin una major autonomia, augmentin la seva autoestima, millorin la seva qualitat de vida i assoleixin nivells d’independència suficients per dur a terme una vida integrada i normalitzada.

Situada dins del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú, té capacitat per a 45 places d’accés públic, és un centre concertat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i està integrat a la Xarxa de Salut Mental.

Informació i contacte

Terrassa

Menjador

Entrada

Sala d'estar