Llar Residència Gràcia

La Llar Residència Gràcia és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental crònic i en risc d’exclusió social.

Un equip multidisciplinari de professionals oferim atenció les 24 hores del dia a les persones residents i suport a les seves famílies; amb l’objectiu d’aconseguir la màxima autonomia personal i social de les persones ateses, afavorir la seva integració a la vida comunitària, augmentar la seva autoestima i millorar la seva qualitat de vida.

Un conjunt d’activitats socioterapèutiques, educatives i de lleure s’inclouen i formen part del programa de rehabilitació de la Llar. Entre elles destaquem: activitats bàsiques de la vida diària, assemblea, expressió musical, habilitats socials, psicomotricitat, cafè-tertúlia, artteràpia, activitat amb gossos d’assistència, vídeo-fòrum o tallers  de cuina. Paral·lelament, es realitzen activitats externes a la comunitat com sortides, excursions, visites a museus, teatre, etc.

La Llar Residència Gràcia disposa d’un total de 32 places: 25 places concertades amb el Departament  de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i 7 places de caràcter privat.

 

Per a més informació: