Formacions de voluntariat en drogodependències i salut mental

Formacions de voluntariat a Barcelona (ATRA):

Formacions de voluntariat a Girona (ATART):

Més informació sobre la formació: