E-Mood, servei de salut emocional per a adolescents i joves

E-Mood és un servei gratuït de salut emocional per a adolescents i joves de 12 a 29 anys i les seves famílies. És una iniciativa que ha posat en marxa l’Ajuntament de Sitges i que està gestionada per l’àrea de joves i famílies d’ATRA Associació.

Una psicòloga ofereix assessorament i acompanyament des de l’Espai Jove de Sitges tres dies a la setmana, els dilluns i els dimecres de 15 h a 20 h i el primer i tercer dimarts de mes de 12.15 h a 14 h, per detectar i atendre de forma preventiva el malestar emocional i psicològic d’adolescents i joves.

El nom del programa fa referència al terme anglosaxó “mood” (humor), un mot que joves i adolescents empren per expressar quin és el seu estat d’ànima. L’E-Mood inclou serveis i activitats per a la millora del benestar i la salut emocional de les persones adolescents i joves, com ara:

  • Servei d’Assessoria Jove: Servei d’orientació i assessorament psicològic especialitzat en salut i benestar emocional.
  • Servei d’Assessoria per a Famílies: Servei d’orientació i assessorament per a famílies entorn a la salut emocional i psicològica dels fills i filles.
  • Accions Grupals per a Joves: Espai on compartir i aprendre a través del grup d’iguals, i des d’on poder millorar l’autoconeixement i la gestió de les respostes personals davant situacions susceptibles de crear malestar.
  • Accions formatives i de sensibilització comunitària: Treball amb la xarxa comunitària de recursos educatius, socials, sanitaris i lúdics per a dur a terme accions de sensibilització.
  • Activitats preventives i de sensibilització als centres educatius: Sessions formatives per a professionals de l’àmbit social, educatiu i lúdic amb l’objectiu de fomentar els coneixements i les habilitats preventives dels agents que treballen directament amb infants, adolescents i joves.

El servei de salut emocional ofereix un programa d’orientació, atenció i tractament per donar suport en la prevenció de conductes potencialment addictives com el consum de drogues o l’abús de les tecnologies i, també, la prevenció de problemàtiques relacionades amb el malestar psicològic o els trastorns de salut mental, l’alimentació, la sexualitat i la violència de gènere.

Informació i contacte

  • Correu electrònic: emood@sitges.cat
  • Telèfon: 691 201 262
  • Pòster del programa
  • Díptic del programa
  • Targeta del programa