Club Social Salut Mental Gràcia

El Club Social Salut Mental Gràcia és un servei social especialitzat en inclusió comunitària dirigit a persones majors d’edat amb trastorn mental. Els nostres objectius són els de fomentar els vincles afectius, la relació amb l’entorn i oferir eines a les persones usuàries per adquirir habilitats i competències personals. Per fer-ho possible, oferim un ventall d’activitats inclusives de vinculació amb la comunitat, així com un treball individualitzat de seguiment en coordinació amb la persona usuària mitjançant un Pla d’Intervenció Individualitzat per a cada persona.

La programació d’activitats és dinàmica i variada, amb propostes que engloben tres grans àrees: cura del propi cos, millora de les capacitats cognitives i dels processos psicològics bàsics, i integració sociocomunitària.

Ens coordinem amb la resta de la xarxa social i sanitària per tal de treballar conjuntament per a la recuperació de la persona i per a la seva plena inserció a la comunitat com a ciutadà. El Club Social pertany a la cartera de serveis de la Generalitat de Catalunya i, per tant, el servei que oferim és gratuït.

Informació i contacte