Centre de Dia ATART

El Centre de Dia terapèutic ATART és un servei social especialitzat adreçat a persones amb conducta addictiva que necessiten realitzar un procés de rehabilitació mitjançant una atenció integral, intensiva i individualitzada. Ofereix una resposta adaptada a les necessitats de cada individu, situant la persona usuària al centre de cada una de les intervencions.

El Centre de Dia engloba diferents programes d’atenció i tractament i està format per un equip interdisciplinari de professionals, amb àmplia experiència en els àmbits socioeducatiu i terapèutic dins el camp de les addiccions.

Què oferim?

 • Assessorament i informació sobre conductes addictives.
 • Tractament i seguiment continuat a persones amb conducta addictiva.
 • Orientació i atenció a les persones amb problemes d’addicció i a les seves famílies
 • Programa de reducció de danys per a persones en situació d’especial vulnerabilitat social.
 • Atenció individualitzada i grups educatius psicoterapèutics.

Objectius:

 • Contribuir al manteniment i la consolidació de l’abstinència.
 • Oferir tractament psicosocial i educatiu.
 • Oferir suport i acompanyament en el procés d’inserció.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones ateses.
 • Promoure el desenvolupament personal.
 • Promoure l’aprenentatge social i cultural.

Programes i serveis:

 • Programa Lliure de Drogues (PLD).
 • Servei d’atenció i assessorament individual.
 • Servei d’atenció a les famílies.
 • Programa Persona’t.

El Centre de Dia ATART pertany a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i forma part de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació i contacte