“Les dades son esperançadores, podem veure un canvi de tendència”. Elisabet Martínez Ortiz, orientadora laboral del Servei Prelaboral Salut Mental Gràcia, mostra el resultat dels últims anys de feina, des de 2017. I el que les dades indiquen és que:

  • la diferència entre homes i dones atesos al servei s’escurça
  • el percentatge de dones que troba una feina gràcies al servei supera el d’homes
  • es confirma que la taxa d’insercions laborals ara és més favorable per les dones

Per primer cop, enguany hi ha més dones que troben feina després de passar pel Servei Prelaboral. És una fita a tenir en compte, ja que “patir un trastorn mental i ser dona ha estat, històricament, un mal tàndem per aconseguir feina”, segons ens explica la professional.

Analitzant les insercions del servei segons el gènere, “els últims cinc anys veiem que comença a haver-hi un canvi de tendència, sobretot en relació a la taxa d’inserció de les dones i al número d’insercions fetes”.

La taxa mitjana d’insercions de dones és del 28%: “És a dir, que 1 de cada 4 dones assistides al Prelaboral troben feina durant l’any. És una variable que és manté estable en el temps”, destaca l’experta.

Cal recordar que, a banda del gènere, hi ha altres variables que poden influir en l’ocupabilitat de la persona que pateix una malaltia mental, com per exemple l’orientació diagnòstica o la cronicitat de la malaltia. 

El servei està compromès amb la paritat i l’apoderament de les dones per augmentar-ne l’ocupabilitat. “En un futur no gaire llunyà, esperem poder reafirmar que ens trobem davant d’una nova realitat”, conclou Martínez Ortiz.    

Apoderament femení

Ajudar a trobar una feina és l’objectiu principal del Servei Prelaboral, però no l’únic. Durant l’acompanyament es treballen diversos aspectes que, en el cas de les dones, estan molt relacionats amb el gènere. 

La inclusió al mercat laboral ha d’incidir en certs desavantatges relacionats amb l’autoestigma, freqüents en les dones ateses al servei: una autoimatge professional devaluada, un discurs negatiu cap a elles mateixes molt interioritzat, pors i inseguretats i el pes de les càrregues familiars, que limiten la seva disponibilitat laboral.

“Lluitem per l’apoderament de la dona des de diferents vessants: el personal, el comunitari i el laboral”, assenyala el grup de professionals del servei. El vessant personal inclou la millora de l’autoestima, l’autoconfiança, l’assertivitat i la resolució de conflictes. Per incidir en la perspectiva de gènere s’ha creat el Grup de Dones, un espai que promou el suport mutu entre les participants i la motivació pel canvi.