ATRA gestiona el PLPD (Pla Local de Prevenció de Drogues) des de maig de 2011. El Pla té per objectiu donar una resposta integral a nivell local davant el fenomen del consum de drogues. Aquest Pla implementa accions dirigides a fomentar la prevenció en el consum de drogues des de diferents eixos d’intervenció: l’educació, l’oci, la comunitat, l’assistència i el coneixement.

Entre les accions importants que s’han desenvolupat recentment, ha estat la creació d’un logotip que identificarà el PLPD.

Més informació en aquest enllaç: http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=58228244