Des del proper dimarts 4 de febrer i fins al dia 3 de març serà possible visitar al CAPI Baix-a-Mar l’exposició “Col·lectiva d’Art Diversa i Genuïna”. Totes peces artístiques que s’hi exhibiran han estat creades per persones usuàries del Taller d’Arts Plàstiques del Club Social Garraf d’ATRA.

El Club Social Garraf és un servei sòcio-comunitari dirigit a persones majors d’edat amb diagnòstic de trastorn mental. Pretén fomentar les relacions socials, potenciar l’autonomia i promoure la participació a l’entorn comunitari, a través d’una programació dinàmica i variada d’activitats: artístiques, esportives, d’estimulació cognitiva, culturals i de participació en la comunitat.

El CAPI Baix-a-Marc està situat a la Plaça dels Boleranys 5, de Vilanova i la Geltrú, i el seu horari d’atenció al públic –durant el qual serà possible visitar l’exposició– és de dilluns a divendres de 8 h a 20 h.