El passat dia 21 de març, ATRA va participar en la 2a Sessió de reflexió sobre temes de gestió de la qualitat, que el grup de treball d’Innovació i Qualitat de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya organitza periòdicament. Es va exposar l’experiència de la gestió per processos que es duu a terme en alguns serveis de l’entitat, que va ser presentada per Maite Balduque i Ricard Barrull.