El proper dimarts 8 d’octubre de 2019 començarà una nova edició del Grup d’Entrenament en Habilitats Socials a Barcelona.

Aquest grup pretén treballar i millorar aspectes com: Els estils de comunicació, l’assertivitat i l’autoestima, les dificultats que impedeixen ser assertiu i com afrontar-ho, la respiració diafragmàtica, les habilitats de comunicació, aprendre a expressar i a rebre queixes / crítiques, demanar canvis de conducta o gestionar les emocions.

Les sessions tenen periodicitat setmanal, i es duran a terme tots els dimarts des del 8 d’octubre fins al 26 de novembre, d’11 h a 13 h, a la seu d’ATRA a Barcelona. El Programa està subvencionat i, per tant, és gratuït per a la persona participant. S’inclou dins d’un programa de reinserció més ampli, el Programa de Suport a la Vida Autònoma (PSVA).

Els únics criteris d’admissió al grup són:
1. Disposar de capacitat cognitiva suficient per poder seguir les sessions que, tot i ser pràctiques i que es treballa amb dinàmiques i role-playing, compten amb contingut teòric sobre les habilitats socials.
2. Mantenir-se abstinent, en cas de persones amb addiccions.

Per tal de conformar el grup i valorar l’adequació dels candidats, es realitzaran unes entrevistes inicials prèvies. Si esteu interessats en participar-hi podeu contactar amb nosaltres trucant al 932 376 824 i sol·licitant una entrevista amb les professionals responsables.