Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, que es commemora el 26 de juny, la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya, comparteix algunes de les dades més rellevants de la memòria conjunta elaborada per les 13 entitats que la componen, entre elles ATRA i ATART.

Durant l’any 2022 s’han atès 1.663 persones en els serveis residencials (Comunitats Terapèutiques (CT) i Pisos de Reinserció (PR)). D’aquestes un 22,3% eren dones, un 77,4% eren homes i un 0,8% eren persones no binàries. 194 persones han rebut tractament a Centres de Dia (CD) ─40% dones i 60% homes─. I han estat ateses al programa SAVA (Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma), 170 persones ─21,8% dones, 77,6% homes i 0,6% persones no binàries─.

Predomina el perfil de persona pluriconsumidora, que ha representat un 43,8% dels ingressos a CT, un 44,7% a PR, i un 51,55% a CD sobre el total de persones en tractament. Les substàncies principals que han motivat el tractament són l’alcohol i la cocaïna.

A més, un 50% de les persones que han rebut tractament a CT, un 62,6% de les persones que es troben a PR i un 60,3% de les persones ateses a CD, tenen un trastorn psiquiàtric diagnosticat associat.

Una xifra que cal ressaltar és que un 63% de les dones ateses a CT, un 71% a PR i un 70% a CD han patit violència de gènere al llarg de la seva vida. Per aquest motiu, en els darrers anys s’han dissenyat programes específics per sensibilitzar els equips de la importància d’aplicar la perspectiva de gènere i s’ha fet formació per poder abordar de manera efectiva les múltiples violències que pateixen. Tot això ha permès un increment d’ingressos de dones en aquests serveis i una millora en la intervenció terapèutica. Tot i així, se segueixen constatant majors dificultats de les dones per accedir a dispositius de tractament. Algunes de les causes són la manca de recolzament social en la criança de les criatures, el pes de l’estigma que fa que arribin més tard a tractament i els dèficits estructurals dels serveis que fan que estiguin molt masculinitzats.

La Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya, constituïda l’any 2001, està integrada per 13 entitats que desenvolupen serveis professionals integrals per a persones amb conductes addictives i les seves famílies i que formen part de la XAD, Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat  de Catalunya.

Actualment, integren la Coordinadora 17 Comunitats Terapèutiques, 25 Pisos de Reinserció, 5 Centres de Dia i 11 programes SAVA, que tenen una capacitat de 519 places de Comunitat Terapèutica, 196 de Pis de Reinserció, 90 de Centre de Dia i 65 de SAVA.