Al maig d’aquest any es va posar en marxa l’Equip de Proximitat, una ampliació del projecte de l’SPAI realitzada en col·laboració amb la secció de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament del Prat. Aquest equip ofereix atenció a persones en situació de sense llar i/o infrahabitatge, insalubritats i altres necessitats associades.

Els programes i serveis de l’SPAI s’han anat ampliant i han evolucionat al llarg dels anys per tal de donar resposta a les necessitats de les persones amb problemes associats a les addiccions, la salut mental, el sensellarisme i altres casuístiques detectades al municipi, mantenint sempre els objectius d’atenció personalitzada i de reinserció.

El nou servei de Proximitat de l’SPAI ofereix atenció especialitzada en el medi obert, més enllà dels despatxos, i on les persones puguin ser ateses tant a la via pública com al domicili, amb l’objectiu d’arribar a aquells casos d’especial complexitat i amb alta vulnerabilitat social, que requereixen d’una atenció continuada i de proximitat.

Aquest nou servei està dirigit per un equip de professionals interdisciplinari i especialitzat, que realitza una primera valoració allà on es troba la persona, mitjançant l’establiment del vincle educatiu i el tractament assertiu comunitari. Treballant molt coordinadament amb els serveis socials, s’elabora un pla de treball amb la persona, d’acord a les seves necessitats, capacitats i preferències per tal de procurar la seva reinserció, tractament i allotjament.