L’adolescència i la joventut són etapes de la vida caracteritzades per canvis profunds, importants i continus en el desenvolupament de la persona a nivell neurobiològic, físic, emocional, psicològic i social. Ens trobem en un període de màxims nivells de funcionalitat física, intel·lectual i reproductiva, juntament amb la necessitat de la persona de qüestionar els aprenentatges adquirits en l’etapa infantil i diferenciar-se dels referents adults com a procés per trobar la pròpia identitat i arribar a l’etapa adulta. Com a part del procés de canvi, els nois i les noies reclamen majors quotes d’independència psicològica i social i tenen noves necessitats de relació, participació i vinculació.

Fa anys que des de Grup ATRA acompanyem joves i adolescents en el seu procés de creixement a través de diversos programes de prevenció. En són alguns exemples els programes Let’s Chat o de Prevenció de les Addiccions, que ofereixen serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre el consum de drogues, l’ús de pantalles i altres comportaments de risc, i el Programa d’Educació Afectiva i Sexual, de Prevenció de la Violència Masclista i d’Assessoria Afectivosexual, que fomenta la vivència d’unes relacions afectives positives i responsables.

Però l’arribada de la pandèmia i les seves restriccions va impactar de ple en la població jove i va posar en evidència la necessitat d’un acompanyament específic. En aquesta línia estem gestionant serveis de promoció del benestar i la salut emocional adreçats a joves, que ofereixen assessorament i acompanyament psicològic professional per tal de detectar i atendre de forma preventiva els malestars d’adolescents i joves. Són el cas de l’E-mood a Sitges i del Servei de Gestió Emocional Jove de Vilanova i la Geltrú.

També realitzem prevenció i sensibilització contra les violències masclistes en espais d’oci nocturn a través de diferents Punts Liles distribuïts arreu del territori català. Gestionem serveis d’orientació i acompanyament a les famílies, com el SOAF de Barcelona, on oferim una orientació integral a les famílies per millorar-ne el benestar i un espai per parlar amb calma i confiança de les relacions familiars. I comptem amb un programa de suport a la vida autònoma per a joves amb problemàtica derivada del trastorn mental, que incorpora la participació d’un voluntariat inclusiu, format per persones amb i sense problemes de salut mental com a agents de suport i de canvi social, l’“Actua Jove”.

A més, estem posant en marxa el nou projecte “Joves Garraf”, un espai de trobada i acompanyament adreçat a joves i adolescents amb dificultats derivades d’un trastorn mental i residents a la comarca del Garraf. Aquest projecte, que recentment ha estat seleccionat a la 4a Convocatòria d’Impuls pel Territori que organitza la Fundació Pinnae, ofereix un entorn de relació entre iguals, on es puguin generar dinàmiques de suport mutu, promovent vincles solidaris i inclusió comunitària; així com atenció a les famílies dels i les joves vinculats al programa. I és que tots aquests programes estan adreçats a joves i adolescents, però també ofereixen acompanyament a les seves famílies i als seus entorns propers (amistats, professionals de l’àmbit educatiu, lúdic o social…).

A l’Àrea de Joves i famílies de Grup ATRA seguim creixent de la mà de les persones joves a les que acompanyem, de les famílies a les quals orientem, i dels recursos de la xarxa jove amb qui mantenim una estreta relació i confiança. Seguim adaptant-nos a les necessitats dels joves i els adolescents i a la realitat canviant amb la que convivim. Seguim al vostre costat en totes les etapes i moments de la vida!