El dia 2 de juliol representants de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya es van reunir amb el President Mas i la consellera de Benestar Social i Família per presentar-los-hi un plec de 12 propostes d’actuació. A la reunió varen assistir Mercè Cervantes, presidenta de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a drogodependents de Catalunya, i Joan-Artur Sales, president de l’Associació Catalana de Llars de Salut Mental.

Les propostes es centren en temes com la Renda Mínima d’Inserció, la Llei de Dependència, els Centres Especials de Treball, les polítiques d’accés a l’habitatge, l’atur juvenil o les beques escolars, entre altres.

Més informació: http://www.tercersector.cat/