Des del Servei Prelaboral Salut Mental Gràcia no només orientem, capacitem i acompanyem persones amb trastorn mental perquè puguin iniciar un itinerari d’inserció sociolaboral que els permeti integrar-se en un lloc de feina; també s’hi fa una magnífica tasca de sensibilització. Per això, recentment, la Laura Nebra i l’Elisabet Martínez, psicòloga i monitora del recurs respectivament, han dut a terme la formació “Apoyando la salud mental en centros especiales de empleo: Estrategias efectivas de prevención e intervención”.

Aquesta ponència estava adreçada a professionals de l’empresa Ilunion de tot l’estat espanyol, i més de 70 persones es van connectar a la sessió en línia. Utilitzant com a metodologia formativa la gamificació, les persones participants van haver de superar 4 missions que consistien en facilitar el procés d’adaptació al lloc de treball de quatre persones amb diagnòstic de salut mental. La finalitat era que aprenguessin a detectar simptomatologia, a prevenir situacions de risc i descobrissin estratègies oportunes per poder posar-les en pràctica en un entorn real.

A més de resoldre el joc, les persones assistents –que ja estaven molt sensibilitzades en matèria de salut mental– van exposar moltes preguntes i dubtes. La sessió va ser un èxit, molt participativa, dinàmica i instructiva. I, de fet, properament durem a terme una nova formació presencial dirigida específicament a direccions i caps d’equip dels Hotels Ilunion de tota Catalunya.

Comuniquem sobre salut mental en positiu, treballem per la plena inclusió social i laboral, promovem una societat lliure d’estigmes i seguim animant empresaris i empresàries a contractar a persones amb un diagnòstic de salut mental. Perquè la salut mental i la inserció laboral són cosa de tothom!