El mes de desembre és el mes en què es celebra el Dia Internacional del Voluntariat. Una data que posa en valor les persones voluntàries i la seva generosa aportació a la societat.

Des del Programa de Formació de Voluntariat d’ATART i d’ATRA volem acabar l’any fent un repàs de totes les iniciatives formatives que s’han dut a terme durant aquest 2021 i presentant alguns dels objectius i de les accions que desenvoluparem al llarg de 2022.

D’una banda, des d’ATART hem realitzat 2 cursos de la “Formació de voluntariat en drogodependències i salut mental“, destinada a proporcionar els coneixements teòrics i les habilitats indispensables per a totes les persones interessades en col·laborar com a voluntaris i voluntàries en serveis d’atenció a persones amb problemàtica d’addiccions o amb trastorn mental. En aquesta formació hi han participat 19 persones. A més, durant aquest any també s’han dut a terme els monogràfics “Recursos i tècniques de maneig per al voluntariat en l’àmbit social” i “Violències masclistes i salut mental”, en els quals s’ha format 21 persones.

D’altra banda, a ATRA hem format 32 persones, que han participat a alguna de les 3 edicions de la “Formació de voluntariat en drogodependències i salut mental” de l’entitat, i a 38 persones que han cursat els monogràfics “Estigma i drogues: erradiquem els estereotips, els prejudicis i la discriminació” i “Violències masclistes i salut mental”.

A Grup ATRA entenem la formació com una eina indispensable per fomentar el creixement i el desenvolupament de les persones. Per aquesta raó, al llarg del proper any seguirem duent a terme diferents edicions de la “Formació de voluntariat en drogodependències i salut mental”, així com monogràfics especialitzats, que responguin a les necessitats i interessos de les persones voluntàries. A més, tal i com hem estat fent durant els atípics darrers temps, aquests cursos seran en format presencial o virtual, adaptant-nos a la realitat amb la que ens trobem en cada moment.