El dijous 28 de novembre de 2013 es va celebrar, a la seu de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la IV Jornada de Reducció de Danys de Catalunya sota el lema ‘Salut Pública i Drets Humans’.

La presentació de la jornada va ser a càrrec el Sr. Joan Colom, subdirector general de drogodependències. A continuació es va fer un acte d’homenatge molt emotiu al desaparegut Xavier Sánchez Pretel, un veterà professional del àmbit de les drogodependències que va dedicar molt esforç a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones.

La jornada es va desenvolupar amb tres ponències relacionades amb la salut pública i els drets humans. A continuació, es van presentar quatre temàtiques sobre treballs i experiències i estudis molt interessants al voltant de la reducció de danys.

També hi va haver un espai on s’hi van presentar un 32 pòsters.

L’assistència i participació van ser un èxit i hi van haver treballs que per falta de temps va ser impossible incorporar a la jornada. De cara al proper any, ja es va plantejar fer una jornada d’un dia complet.