El tractament de les addiccions, degut als canvis i l’evolució que presenta la població de persones drogodependents, requereix una revisió continuada dels programes i estratègies d’intervenció dels equips professionals que assumeixen aquesta responsabilitat i aquest repte. Amb aquest objectiu, el dia 18 de novembre hem celebrat a la CT Can Serra, la III Jornada Inter-equips que, en aquesta ocasió, ha comptat per primera vegada amb la participació de la CT Can Prat, oberta a principis de l’any passat. Les dues primeres jornades havien reunit els equips de la CT La Coma i la CT Can Serra. La Jornada es va iniciar amb reunions simultànies, per rols professionals (educadors, psicoterapeutes, treballadors socials), en que cada grup va tractar les dificultats amb que es troba el professional en la seva tasca quotidiana i les estratègies que està aplicant cada equip, per resoldre-les i millorar l’atenció als usuaris en tractament a les nostres Comunitats Terapèutiques (Can Serra, La Coma i Can Prat). En la segona part de la Jornada ens vam reunir tots els participants per posar en comú les conclusions dels diferents grups de treball. Els educadors expliquen les eines que utilitzen per regular el consum de tabac, per treballar la gestió econòmica, i la necessitat de compartir el màxim d’informació amb els psicòlegs i amb el metge per tal d’aconseguir una intervenció coordinada i no contradictòria entre l’equip. Finalment, van proposar obrir un fòrum a través d’intranet per a compartir eines de forma continuada, més enllà dels espais formals de reunió. Els treballadors socials van centrar l’atenció en el procés de pre-ingrés i en les dificultats econòmiques i d’altres tipus que presenten bona part dels candidats a l’ingrés. Els psicoterapeutes, per la seva part, van compartir les eines que utilitzen en l’avaluació i el diagnòstic dels usuaris, la freqüència de les sessions de psicoteràpia i l’atenció a les famílies. La conclusió final va ser la importància de seguir mantenint espais de trobada i de treball com aquests, que enriqueixen als equips.