Els dies 18 i 19 de Novembre va tenir lloc la XVII Jornada anual de la Federació Catalana de Drogodependències (FCD), federació de la qual les nostres entitats ATRA i ATART formen part. L’edició d’enguany es va titular “El model d’intervenció per l’acompanyament de persones usuàries de drogues” i es va celebrar de íntegrament online.

Durant aquests dies es van realitzar les ponències “La XAD: el valor d’una xarxa especialitzada” ‒a càrrec de Xavier Ferrer, director tècnic de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), i Oriol Romaní, Coordinador del Grup de drogues del CMBS‒ i “Atencions integrades i continuum assistencial en els serveis especialitzats” ‒a càrrec de Maite Tudela, directora de programes de Grup ATRA i en la qual van participar veus en primera persona de persones usuàries i de familiars‒. 

També es van organitzar dues taules de debat. La primera es va titular “Debat sobre l’especificitat i els aspectes diferencials de l’abordatge” i va estar moderada per Gisela Hansen, membre de la Junta Directiva de l’FCD. En ella van participar Josep Rovira, Director de l’Àrea de Drogues d’ABD, Sergi González, Gerent de Prevenció Assistència i Seguiment (PAS) i Tre Borras, Directora del Pla d’accions sobre drogues de Reus. La segona fou “La riquesa de la XAD. Respostes adaptades i flexibles des de l’FCD” i la va moderar Gemma Maudes, sotsdirectora de l’Àrea de Drogues, Gènere i famílies de la FSC. Aquesta va comptar amb la participació de Sonia de Gea, Terapeuta Ocupacional del CAS de Sants ASPB-ABD, José Salvadó, membre del Servei d’acolliment temporal de llarga estada destinat a persones sense llar i amb addiccions ASPB-ABD, Aura Roig, Directora i fundadora de Metzineres, Eduardo Torras, Co-fundador d’Sport2live, i Otger Amatller, Coordinador de Projectes de Prevenció de la FSC.

La jornada va posar en relleu la importància de poder mantenir el model d’abordatge i l’especificitat de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències que, per les seves característiques, és la més adequada pel col·lectiu al que atenem.

Aquestes característiques són:

  • La seva adaptabilitat i orientació a donar respostes, a facilitar l’accessibilitat i no deixar ningú fora. En paraules de Joan Colom, Sub-director general de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, “davant dels reptes hem donat respostes”.
  • La seva capacitat de crear serveis diversos i innovadors per atendre a les diferències (la perspectiva de gènere, la infància, el sensellarisme…). Tal i com va quedar palès a la taula “La riquesa de la XAD. Respostes adaptades i flexibles des de l’FCD”.
  • La seva capacitat d’estar pròxima a la comunitat i a les necessitats de les persones. Com es va poder observar a la ponència “Atencions integrades i continuum assistencial en els serveis especialitzats”.
  • La seva visió transversal i integral capaç de donar resposta a la multiplicitat de problemàtiques presents en les persones drogodependents.

 Aquesta edició també ha evidenciat la importància i l’adequació de les entitats de la societat civil com a proveïdores de serveis públics, sempre en col·laboració amb les diferents administracions. Aquestes entitats aporten iniciativa i revisió constant, agilitat de resposta i, tal i com va indicar Xavier Ferrer, director tècnic de la FSC, neutralitat política.

També s’ha posat de manifest que és imprescindible continuar treballant per l’empoderament de les persones. Els models i propostes han de partir de les persones i de les entitats que estem a prop d’elles. En aquest sentit, el model de gestió no pot passar per damunt de les necessitats de les persones ateses.

Per tot això, des de la FCD demanem:

  • El reconeixement de l’especialitat de les drogodependències.
  • Que les addiccions no siguin l’afegitó que només figura a les portades dels Plans de Salut Mental i Addiccions.
  • Que es preservi el model d’atenció a les drogodependències Integral, Integrat i Integrador que des de fa més de 40 anys desenvolupem les entitats de la FCD en col·laboració amb les administracions i les altres xarxes.