Grup ATRA s’ha sumat aquest dimarts a UNAD, Xarxa d’Atenció a les Adiccions, per defensar la necessitat de portar a terme un canvi de paradigma en la societat espanyola perquè la reducció de danys en drogues es valori com una resposta eficaç de salut pública. Així ho manifestem en el Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús indegut i el tràfic il·lícit de Drogues, que se celebra cada 26 de juny, amb l’objectiu de reforçar l’acció i la coooperació per una societat lliure de drogues.

El manifest publicat per la xarxa UNAD, a la qual pertanyem, posa el focus en les persones que consumeixen i reconeix que són ciutadans i ciutadanes amb drets i dignitat, i que mereixen suport i tractament, no criminalització i estigmatització.

“Només mitjançant un enfocament basat en l’evidència científica, podem crear un futur on tota la ciutadania tingui l’oportunitat de viure una vida plena i saludable. És hora de posar fi a la guerra contra les drogues i començar a construir un sistema que prioritzi el benestar, la justícia i la humanitat”, assegura el manifest.

Principals demandes

Entre les principals demandes esta ampliar i adequar els serveis de consum supervisat (SCS). Des d’UNAD sol·liciten l’expansió d’aquests per incloure l’ús de la via inhalada i la seva adaptació a l’increment de l’ús d’estimulants. A més, reclamen que les SCS siguin un recurs essencial, almenys en els grans ciutats, amb cobertura 24 hores.

Per una altra banda, demanen que s’implementin programes de reducció de danys (RDD) específics per a l’ús d’alcohol, especialment en poblacions sense llar, i que es treballi en la formació i recursos adequats per millorar els enfocaments de gènere i transcultural, per així no excloure a poblacions migrants, dones i gèneres dissidents dels serveis.

A més, el manifest recull la necessitat de reconèixer i promoure la participació de les persones usuàries de drogues en la comunitat, és a dir, integrar-les en espais comunitaris, promovent la seva consideració com a ciutadanes de ple dret. També demanden la col·lectivització de grups de persones usuàries perquè puguin representar les seves necessitats i propostes en taules i espais de participació.

Per tot això UNAD fa una crida perquè la societat entengui el concepte de reducció de danys com una manera de millorar el benestar i la salut de les persones i perquè es defensin polítiques de drogues centrades en la salut pública i es pugui avançar i garantir els drets de les persones amb drogodependències.