Estudi d’investigació sobre l’avaluació de l’eficàcia de la intervenció a curt, mig i llarg termini en les Comunitats Terapèutiques per a persones amb problemes de conducta addictiva.

L’estudi és fruit de la col·laboració de tres entitats del sector de les drogodependències de Catalunya, ATRA Associació, Fundació Salut i Comunitat (FSC) i Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció del Toxicòman (ATART). Entitats, totes elles, amb llarga història i dilatada experiència en el camp de l’atenció a persones amb problemes de conducta addictiva que pertanyen a la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, a Pisos de Reinserció, a Centres de Dia per a drogodependents, i a la Federació Catalana de Drogodependències de Catalunya.

També ha participat en l’estudi, concretament en el tractament estadístic de les dades, el Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Les entitats que col.laboren en l’estudi gestionen 4 Comunitats Terapèutiques d’alta intensitat de tractament de la Xarxa d’Atenció a les drogodependències de la Generalitat de Catalunya: “La Coma” (ATRA), “Can Coll” (FSC), “Riera Major” (FSC) i  “Can Serra” (ATART).

Un dels objectius de l’estudi sobre l’avaluació de l’eficàcia de la intervenció a curt, mig i llarg termini de les CCTT per a persones amb conducta addictiva, és obtenir coneixement sobre l’impacte en l’usuari del tractament portat a terme en Comunitat Terapèutica, de manera que ens permeti la millora del servei prestat en aquests centres.  A més, pretén generar un coneixement científic d’utilitat per a tots els professionals que treballen en el tractament de les drogodependències.

En el disseny de les mostres per realitzar l’estudi, s’ha tingut en compte que fossin comparables amb altres investigacions. Els participants són pacients que han estat més de 3 mesos en tractament en les Comunitats Terapèutiques. Es considera el temps mínim requerit perquè la intervenció hagi produït efectes positius quant als problemes d’addicció, així com altres problemàtiques relacionades.

S’ha de tenir en compte que parlem de pacients amb forta addicció, que no han tingut bons resultats en tractaments ambulatoris anteriors a l’ingrés en Comunitat Terapèutica. Tots són homes i dones majors de 18 anys que van ingressar per addicció a l’heroïna, l’alcohol  i/o la cocaïna com a drogues principals.

A més de la revisió d’estudis relacionats i la definició de les mostres, s’ha dissenyat un qüestionari per a recollir les dades necessàries per l’estudi.

L’obtenció de les dades s’ha portat a terme mitjançant entrevistes personalitzades i semiestructurades guiades pel qüestionari amb opcions de resposta tancada, permetent així la quantificació de les dades. El mateix qüestionari inclou opcions de resposta oberta per obtenir les dades qualitatives, que complementen la informació obtinguda i enriqueixen la seva interpretació.

Amb el suport de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya.