Així ho mostra l’estudi que es va presentar al XV European Congress of Therapeutic Comunities: Promoting and integrated model, celebrat a Màlaga, 11-14 de març 2015.

L’estudi l’ha dut a terme la investigadora Laura Sumalla de la Universitat de Barcelona, que ha fet un seguiment de 39 pacients, que varen estar ingressats a la Comunitat Terapèutica La Coma, durant els cinc anys posteriors al seu tractament en aquets centre.

La investigació mostra que els que van acabar el tractament varen tenir una taxa molt menor de reincidència dels que no van acabar. Així, el 50% de 22 pacients que van ser donats d’alta varen reincidir després de cinc anys, mentre que la taxa de reincidència va arribar al 88% de 17 pacients que no van acabar el tractament.

L’estudi també recalca que els principals factors associats al manteniment de l’abstinència post-tractament tenen a veure amb la millora en els nivells de frustració, tolerància, autoestima, habilitats de resolució de conflictes i en el sentit de la responsabilitat; a banda de la importància de la continuació del tractament en Pisos de Reinserció després d’haver passat per una Comunitat Terapèutica.