1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Professional per treballar al Programa per a joves “Let’s Chat”, de prevenció de conductes potencialment additives. Busquem persona amb titulació universitària de llicenciatura/Grau en Psicologia, amb formació i experiència en l’àmbit de la prevenció, preferentment d’aquelles conductes relacionades amb l’ús d’eines digitals i el consum de drogues. Es valorarà que la persona candidata tingui formació en perspectiva de gènere i promoció de la salut.
 • Entiat: ATART / Grup ATRA.
 • Horari: De dilluns a divendres
 • Jornada: 20h setmanals.
 • Ubicació: Girona
 • Temporalitat: Incorporació immediata. Projecte fins 31/12/2022.
 • Característiques del servei: Programa de prevenció que ofereix serveis de sensibilització, orientació i assessorament sobre el consum de drogues, les noves conductes addictives, la salut mental i els comportaments de risc. Està dirigit a joves d’edats entre els 12 i els 25 anys  i també a les seves famílies.

2. Titulació: Llicenciatura o grau Psicologia.

3. Descripció:

Funcions:

 • Atenció directa a joves i a les seves famílies.
 • Realització de tallers preventius i grups de discussió.
 • Atenció grupal a joves i famílies
 • Gestió d’eines digitals del programa.
 • Coordinació amb la xarxa formal i no formal del territori d’actuació.
 • Realització d’informes i memòries del programa.

Requisits:

 • Titulació requerida: Llicenciatura o grau en Psicologia.
 • Experiència mínima de 3 anys en l´àmbit de joventut i prevenció de conductes additives.
 • Formació específica en aquests àmbits i en perspectiva de gènere.
 • Domini de les eines digitals i les xarxes socials més utilitzades per les persones joves.
 • Coneixements en dinamització de grups.
 • Competències requerides:
  • Iniciativa, planificació i organització de la intervenció i de l’atenció directa i indirecta.
  • Capacitat de treball en equip i cooperació.
  • Autoconfiança i empatia.
  • Compromís amb l’organització.
  • Flexibilitat i gestió del canvi.

Salari: 991,54€ x 12 pagues

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria