1. Lloc de treball:
 • Necessitem: Psicòleg / Psicòloga
 • Entitat: UTE SALUT MENTAL GRÀCIA / ATRA ASSOCIACIÓ
 • Horari: De dilluns a divendres, en horari de matins i tardes.
 • Jornada: 32h/set
 • Ubicació: Barri de Gràcia
 • Temporalitat: fins 31/12/2024 possibilitat ampliació i indefinit
 • Característiques del serveis: Es cerca professional de psicologia per cobrir vacants en dos serveis diferenciats:

La Llar Residència Gracia és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental server i amb risc d’exclusió social. Un equip multidisciplinari de professionals ofereix atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies; contribuint a que adquireixin més autonomia personal i social, augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.

Els programes de PSVA/SAVA ofereixen suport individual o grupal a persones que han finalitzat un procés de tractament en addiccions però encara requereixen d’un suport psicosocial en el seu procés d’inserció social i laboral i per mantenir l’abstinència.   

 1. Titulació: Llicenciatura/Grau en Psicologia. Psicologia General Sanitaria

 

 1. Descripció:

Funcions:

 • Atenció grupal i individual a persones amb conducta addictiva i TMS
 • Contribuir en l’elaboració, seguiment i avaluació dels programes d’atenció individual
 • Participar en les reunions periòdiques d’equip
 • Proporcionar estratègies d’intervenció i orientació psicològica a l’equip per millorar la intervenció cap a la persona i la família
 • Afavorir a la convivència dins de la Llar Residència Gràcia
 • Visites a domicili o entorn de persones ateses en programes PSVA/SAVA
 • Coordinació amb altres recursos de la xarxa de salut mental i addiccions
 • Elaboració d’informes
 • Avaluació de les persones ateses

 

Requisits:

 • Titulació Llicenciatura/Grau en Psicologia. Psicologia General Sanitaria
 • Formació en Salut Mental i Addiccions
 • Experiència en Salut Mental i Adiccions
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere
 • Competències requerides:
 • Planificació i organització.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Iniciativa, empatia i habilitat socials.
 • Facilitat pel maneig de grups.
 • Compromís amb l’organització.
 • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

 

Salari   1683,28 € Brut/mensuals x 12 pagues

 

 1. Contacte:

 

Persones interessades enviar CV a: Meritxell Alcaraz  dir.llargracia@smgracia.org

i David Fernández: dir.pisos@smgracia.org

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria