1. Lloc de Treball:

 • Necessitem2 professionals per treballar al Programa Let’s Chat! de prevenció de conductes potencialment addictives. Busquem persones joves amb titulació universitària de llicenciatura/Grau  en Psicologia o Educació Social, amb formació i experiència en l’àmbit de la prevenció, preferentment d’aquelles conductes relacionades amb l’ús d’eines digitals i el consum de drogues. Es valorarà que la persona candidata tingui formació en perspectiva de gènere i promoció de la salut.
 • Entitat: ATRA Associació / Grup ATRA.
 • Horari: De dilluns a divendres.
 • Jornada: Entre 15 i 35 h/setmanals.
 • Ubicació: Barcelona.
 • Temporalitat: Contracte d’obra i servei.
 • Característiques del servei: “Let’s Chat!” és un programa de prevencióque ofereix serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre el consum de drogues, l’ús de pantalles i altres comportaments de risc. Està dirigit a joves i adolescents del territori de Barcelona, amb edats compreses entre els 12 i els 25 anys, i també a les seves famílies.

2. Titulació: Psicologia o Educació Social.

3. Descripció:

Funcions:

 • Atenció directa a joves i a les seves famílies.
 • Realització de tallers preventius i grups de discussió.
 • Atenció grupal a joves i famílies
 • Gestió d’eines digitals del programa.
 • Coordinació amb la xarxa formal i no formal del territori d’actuació.
 • Realització d’informes i memòries del programa.

Requisits:

 • Indispensable: Llicenciatura o grau en Psicologia o Educació Social.
 • Experiència mínima de 3 anys en l’àmbit de joventut i prevenció de conductes addictives.
 • Formació especifica en aquests àmbits i en perspectiva de gènere.
 • Domini de les eines digitals i les xarxes socials més utilitzades per les persones joves.
 • Coneixements en la gestió de grups.
 • Competències requerides:
  • Iniciativa, planificació i organització.
  • Treball en equip i cooperació.
  • Autoconfiança i empatia.
  • Compromís amb l’organització.
  • Aprenentatge i utilització de coneixements.
  • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

Salari: Entre 701,12€ i 1.635,95€ x 12 pagues.

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).He llegit i accepto la política de protecció de dades.

Informació obligatòria