1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Professional per treballar en l’àmbit de les violències masclistes en espais i establiments d’oci nocturn. Busquem una persona amb titulació universitària de llicenciatura/grau en Psicologia, Educació Social i/o Integració Social amb formació acreditada en l’àmbit de les violències masclistes i experiència en PUNTS LILA. Es valorarà preferentment professionals amb formació en perspectiva de gènere i promoció de la salut emocional i afectivo-sexual, així com experiència en prevenció comunitària.
 • Entiat: ATRA Associació / Grup ATRA.
 • Durada: De maig a desembre.
 • Horari: divendres, dissabte i/o festivitats locals.
 • Jornada: 7 hores en horari nit.
 • Ubicació: Vilanova i la Geltrú.
 • Incorporació: Immediata.

2. Titulació:Psicologia/ Educació Social/Integració Social/ valorable Sociologia.

3. Descripció:

Funcions:

 • Facilitar informació i assessorament a través del servei de Punt Lila a fi de sensibilitzar en la prevenció de les violències masclistes en l’espai de festa.
 • Coordinar i intervenir en les situacions detectades en matèria de violències sexuals oferint atenció, acompanyament i possible derivació de la persona agredida a serveis especialitzats, si cal.
 • Coordinar-se amb l’entitat organitzadora, cossos de seguretat i ambulància, per una intervenció eficaç de les situacions generades per motiu de la detecció de violències sexuals en espais d’oci nocturn.
 • Assistència a les reunions periòdiques per a la preparació i valoració dels Punts Lila.
 • Reunions periòdiques amb la coordinació de l’Àrea de Joves i Famílies d’ATRA.
 • Tasques administratives lligades al programa: enregistrament de dades, elaboració de material preventiu, realització d’informes i suport en l’elaboració de memòries.

Requisits:

 • Titulació: Indispensable Llicenciatura o Grau en Psicologia/Educació Social/Integració social i valorable Sociologia.
 • Formació acreditada en perspectiva de gènere i violències sexuals.
 • Experiència mínima d’1 any en l’àmbit de Punts Lila i prevenció en oci nocturn.
 • Experiència en l’àmbit infanto-juvenil.
 • Experiència en l’àmbit comunitari.
 • Competències requerides:
  • Iniciativa, planificació i organització.
  • Treball en equip i cooperació.
  • Autoconfiança i empatia.
  • Compromís amb l’organització.
  • Flexibilitat i gestió del canvi.
  • Aprenentatge i utilització de coneixements.

Salari: 210€/bruts x punt lila realitzat.

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria