1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Monitor/a Llar Residència Salut Mental.
 • Entitat:  UTE ATRA – ATART Salut Mental Gràcia / Grup ATRA.
 • Horari: De 21 h a 8 h, o de 22 h a 9 h. En torns alterns setmanals de dilluns, dimarts, dissabte i diumenge, i dimecres, dijous i divendres.
 • Jornada: 39 h/setmanals.
 • Ubicació: Barcelona.
 • Temporalitat: Suplència de maig a octubre.
 • Característiques del servei: La Llar Residència és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental sever i amb risc d’exclusió social. Un equip multidisciplinari de professionals ofereix atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies; contribuint a que adquireixin més autonomia personal i social, augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.

2. Titulació: Titulació en educació social, integració social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

3. Descripció:

Funcions:

 • Supervisió de les ABVD i de les AVDI de forma individual i grupal (hàbits d’higiene nocturns tals com posar-se el pijama, rentar-se les dents, dutxa al matí etc.) .
 • Supervisió i control de la presa de medicació.
 • Supervisió de les tasques domèstiques de la llar (cuina, bugaderia, etc.).
 • Atenció a les persones usuàries en aquells moments que ho requereixin: escolta activa, suport educatiu, contenció verbal.
 • Tasques administratives assignades al torn de nit:
  •    Control i seguiment de l’estoc de farmàcia i dels registres de medicació.
  •    Actualització i seguiment de les visites mèdiques.
  •    Actualització dels expedients individuals.
  •    Preparació de diners de butxaca i tabac.
  •    Petició de menús.
  •    Etc.
 • Seguiment mitjançant tutories individuals amb les persones ateses assignades per la consecució del Programa d’Atenció Individualitzat (PAI).
 • Assistència i participació a les reunions d’equip.Elaboració de protocols i processos del centre.
 • Atenció als familiars de les persones ateses.

Requisits:

 • Titulació en educació social, integració social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.
 • Formació en Salut Mental.
 • Experiència en Salut Mental.
 • Experiència en programació i dinamització d’activitats de lleure.
 • Competències requerides:
  • Planificació i organització.
  • Treball en equip i cooperació.
  • Iniciativa, empatia i habilitats socials.
  • Facilitat pel maneig de grups.
  • Compromís amb l’organització.
  • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

 Salari: 1444,48 Brut/mensuals x 12 pagues + plus festiu.

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).He llegit i accepto la política de protecció de dades.

Informació obligatòria