1. Lloc de Treball:

 • NecessitemMonitor/a Llar Residència Salut Mental.
 • Entiat: UTE ATRA – ATART Salut Mental Gràcia / Grup ATRA.
 • Horari: De 8h a 15 i de 7h a 14h de Dilluns a Divendres i torns de cap de setmana i festius de 8 a 20h o de 9 a 21 h, alterns.
 • Jornada: 39 h/setmanals
 • Ubicació: Barcelona.
 • Temporalitat: temporal amb possibilitat d’indefinit
 • Característiques del servei: La Llar Residència és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental sever i amb risc d’exclusió social. Un equip multidisciplinari de professionals ofereix atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies; contribuint a que adquireixin més autonomia personal i social, augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.

2. Titulació: Titulació en integració social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

3. Descripció:

Funcions:

 • Supervisió de les ABVD i de les AVDI de forma individual i grupal (dutxes, ordre de l’espai personal, rentat de dents, etc.).
 • Supervisió i control de la presa de medicació.
 • Supervisió de les tasques domèstiques de la llar (cuina, bugaderia, etc).
 • Atenció als usuaris en aquells moments que ho requereixin: escolta activa, suport educatiu, contenció verbal.
 • Disseny i desenvolupament de tallers i activitats educatives.
 • Supervisió del seguiment mèdic-psiquiàtrics (visites mèdiques).
 • Seguiment de les persones ateses per la consecució del Programa d’Atenció Individualitzat (PAI).
 • Assistència i participació a les reunions d’equip.
 • Elaboració de protocols i processos del centre.
 • Atenció i coordinació amb els familiars de les persones ateses.
 • Coordinació amb la xarxa social i sanitària de salut mental i les entitats associatives del barri per la continuïtat assistencial dels i les residents.

Requisits:

 • Titulació en integració social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.
 • Formació en Salut Mental.
 • Experiència en Salut Mental.
 • Experiència en programació i dinamització d’activitats de lleure.
 • Competències requerides:
  • Planificació i organització.
  • Treball en equip i cooperació.
  • Iniciativa, empatia i habilitat socials.
  • Facilitat pel maneig de grups.
  • Compromís amb l’organització.
  • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

 Salari1509 Brut/mensuals x 12 pagues + plus festiu.

3. Contacte:  Persones interessades enviar CV a: Sandra Ribas
Correu electrònic: sribas@grupatra.org

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria