1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Monitor/a per a comunitat terapèutica Can Prat.
 • Entitat: ATART / Grup ATRA.
 • Horari: Dimarts 10-14, dijous de 09:00-15:00, divendres 8-15 (setmana 1 i 2) i de 15-22 (setmana 3 i 4), dissabte de 8-22.
 • Ubicació: Comunitat Terapèutica Can Prat (Mata-Porqueres), Pla de l’Estany.
 • Jornada: 31h/setmanals.
 • Temporalitat: Suplència baixa. Incorporació immediata.
 • Característiques del servei: La C.T. Can Prat forma part de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, i són centres residencials per al tractament de les drogodependències i altres addiccions. La durada del programa és de 6 a 9 mesos i els principals objectius són ajudar les persones a recuperar-se de la seva addicció i a adquirir una autonomia personal i competència social que permeti la integració social posterior. L’equip està format per professionals de la psicologia, la medicina, el treball social, l’educació social i per monitors/es.

2. Titulació: Titulació en educació social, integració social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit social.

3. Descripció:

Funcions:

 • Dinamitzar activitats grupals (pre-laboral, activitats de cohesió i de lleure).
 • Atenció a familiars via telefònica.
 • Realització de grups psicoeducatius.
 • Supervisar la comptabilitat de les despeses personals de les persones usuàries.
 • Seguiment dels Programes de Tractament Individual (PTI) de les persones usuàries.
 • Assistència i participació a les reunions d’equip (dilluns o dimarts al matí).
 • Supervisió i control de la presa de medicació.
 • Realització de les compres del centre.

Requisits:

 • Titulació: Titulació en educació social, integració social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit social.
 • Experiència: Imprescindible experiència com a mínim d’un any. Es valorarà l’experiència en el treball amb persones addictes o amb patologia dual.
 • Competències: Domini del català i del castellà. Capacitat de planificació i organització, de treball en equip, d’iniciativa, maduresa i autocontrol emocional, capacitat de posar límits i posicionar-se. Compromís amb l’organització, flexibilitat i gestió del canvi, aprenentatge i utilització de coneixements.
 • Residència: Cal que la persona candidata resideixi, o estigui disposada a traslladar-se a la zona on es troba el centre (Pla de l’Estany, Gironès).
 • Vehicle propi.

 Salari:

 • 1146,33€ Bruts/mensuals x 12 pagues + plus festiu.

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).He llegit i accepto la política de protecció de dades.

Informació obligatòria