1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Un/a integrador/a social per al Servei d’Atenció a Persones Sense Llar i l’habitatge d’Inclusió Social de la Comarca del Garraf.
 • Entitat: ATRA Associació / Grup ATRA.
 • Horari: De dilluns a divendres de matí o de tarda, segons les necessitats del projecte. Possibilitat de treballar algun cap de setmana esporàdicament i cobertura de guàrdia telefònica.
 • Jornada: Jornada completa.
 • Ubicació: Comarca Garraf.
 • Temporalitat: Contracte indefinit. Incorporació immediata.
 • Característiques del servei: Es tracta d’un servei que atén a persones sense llar, caracteritzat per la intervenció a carrer i en un servei d’Habitatge d’Inclusió social per al mateix col·lectiu a la comarca del Garraf. L’objectiu és aconseguir la inclusió social amb la màxima autonomia de les persones ateses.

2. Titulació: Cicle superior d’Integració Social.

3. Descripció:

Funcions:

 • Atenció directa del Servei d’Atenció a Persones sense llar (Medi Obert i Habitatge d’Inclusió Social).
 • Detecció i primera valoració de les persones en situació de sense llar del municipi en medi obert (carrer i infrahabitatges).
 • Suport a l’educador/a social en la intervenció educativa del quotidià en l’habitatge d’inclusió social (Orientació, suport individual, acompanyament, dinamització familiar i dels espais d’intervenció grupal).
 • Responsable de l’orientació i suport en la cura de l’alimentació i de la higiene personal.
 • Fer acompanyaments als serveis de cobertura de necessitats bàsiques (berenars, àpats, bugaderia, dutxa, etc.); i als serveis socials, de salut i d’inserció (EBAS, CAPs, CAS, CSMA, CAP, etc.).
 • Fer seguiment de les persones usuàries ingressades en serveis de salut: hospital, sociosanitaris, UPD, etc,…
 • Prevenir i intervenir en els conflictes comunitaris que pot produir la convivència veïnal de les persones ateses, sensibilitzant a la comunitat sobre la situació de sensellarisme.
 • Coordinació dels casos amb serveis socials i amb els diferents serveis per a la cobertura de necessitats bàsiques, de salut, recursos d’inserció social, laboral i d’habitatge, entre altres.
 • Recollir informació de les persones ateses i de la tasca diària realitzada (registre de les fitxes de les persones detectades, registre d’intervencions…).

Requisits:

 • Titulació requerida: Cicle superior d’Integració Social. Es valora positivament disposar de titulacions relacionades amb l’àmbit i altres col·lectius en risc d’exclusió social com el sanitari, la mediació comunitària,…
 • Formació i experiència de dos anys en atenció a persones sense llar (o en el seu defecte, en serveis residencials de dones que han patit o pateixen violències masclistes; en salut mental; en addiccions o en persones migrades).
 • Domini del Català i Castellà parlat i escrit. Es valoren coneixement d’altres llengües.
 • Disposar de permís de conducció B.
 • Es prioritzaran la proximitat i coneixença de la comarca del Garraf.
 • Competències requerides:
  • Iniciativa, planificació i organització de la intervenció i de l’atenció directa i indirecta.
  • Capacitat de treball en equip i cooperació.
  • Persona dinàmica, activa, amb autoconfiança i empatia.
  • Flexibilitat i gestió del canvi.
  • Capacitat de sensibilitzar respecte al col·lectiu de les persones sense llar i/o en situació d’exclusió residencial.
  • Capacitat d’empatia i d’establir relació d’ajuda.
  • Compromís amb l’organització.

Salari: 1.809,03€ bruts mensuals x 12 pagues + plus guàrdies.

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria