1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Infermer/a amb coneixements i experiència en salut mental i addiccions per a treballar a l’SPAI – Servei Integral per a les Conductes Addictives del Prat de Llobregat.
 • Entiat: ATRA Associació / Grup ATRA.
 • Horari:Torns de matí i de tarda de dilluns a divendres.
 • Jornada: 39,06 h / setmana.
 • Ubicació: El Prat de Llobregat.
 • Temporalitat: Mínim un any per excedència.
 • Incorporació: Immediata
 • Característiques del servei: Recurs educatiu i terapèutic, d’estada diürna i continuada, per a la prevenció, l’atenció i el tractament de la conducta addictiva i per a la reducció de riscos en les persones afectades pel consum de drogues.

2. Titulació: Infermeria (abstenir-se persones amb d’altres titulacions).

3. Descripció:

Funcions:

 • Intervenció en medi obert amb persones sense llar i altres casuístiques.
 • Intervenció amb les persones usuàries del Programa Calor i Cafè.
 • Responsable de les intervencions sanitàries: cures, proves ràpides d’VIH i VHC, etc.
 • Organització i realització de tallers grupals d’Educació per la Salut amb persones usuàries del programa Calor i Cafè.
 • Responsable del Programa de prevenció i actuació en cas de sobredosi.
 • Acompanyaments de les persones usuàries a les visites mèdiques, si s’escau.
 • Seguiment de les persones usuàries ingressades en serveis de salut: sociosanitaris, UPD, etc.
 • Coordinacions amb els serveis de salut (CSMA, ABS’s, CUAP, CAS, hospitals, etc.), per tal de garantir l’adient cobertura sanitària de les persones ateses en funció de les seves necessitats.

Requisits:

 • Titulació requerida: Indispensable titulació en Infermeria.
 • Formació i experiència en salut mental i addiccions.
 • Formació especifica en prevenció i en perspectiva de gènere.
 • Formació i experiència en intervenció en Salut mental.
 • Experiència en serveis comunitaris.
 • Competències requerides:
  • Iniciativa, planificació i organització.
  • Treball en equip i cooperació.
  • Autoconfiança.
  • Autocontrol.
  • Empatia
  • Compromís amb l’organització.
  • Flexibilitat i gestió del canvi.
  • Aprenentatge i utilització de coneixements.

Salari: 1.936,62€ bruts x 12 pagues a jornada complerta.

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria