1. Lloc de treball:

 

 • Necessitem: Treballador/a social Llar Residència Salut Mental.
 • Entitat: UTE ATRA – ATART Salut Mental Gràcia / Grup ATRA.
 • Jornada: 35 hores setmanals.
 • Ubicació:
 • Temporalitat: Contracte indefinit.
 • Característiques del servei: La Llar Residència és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental sever i amb risc d’exclusió social. Un equip multidisciplinari de professionals ofereix atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies; contribuint a que adquireixin més autonomia personal i social, augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.

 

 1. Titulació: Titulació universitària de Treball Social..

 

 1. Descripció:

Funcions:

 • Dur a terme les tasques pròpies de treball social amb els/les persones usuàries del centre.
 • Coneixement i compliment dels processos, protocols i indicadors del servei.
 • Promoure un tractament de qualitat vers les persones usuàries, així com garantir una adequada atenció de les seves famílies.
 • Dinamització del grup d’usuaris i usuàries.
 • Coordinació amb la xarxa de salut mental.
 • Atenció a les famílies de les persones usuàries.

 

Requisits:

 • Titulació universitària en l’àmbit de les ciències de la salut.
 • Formació i experiència laboral en Salut Mental.
 • Domini del Català i el Castellà.
 • Domini de les TIC i del paquet Office.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Competències requerides:
 • Planificació i organització
 • Treball en equip i cooperació.
 • Persona responsable i resolutiva.
 • Iniciativa, empatia i habilitat socials.
 • Facilitat pel maneig de grups i la resolució de conflictes.
 • Compromís amb l’organització.
 • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

 

Salari brut:  1795,69€ salari brut x 12 pagues

 

 1. Contacte:

Persones interessades enviar CV a: Jaume Condomines

Correu electrònic: jcondomines@grupatra.org

Data límit de les candidatures: 01/10/2022

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

 

 

   He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria