8M: Dia Internacional de les Dones

8M: Dia Internacional de les Dones

Avui, dia 8 de març, Dia Internacional de les dones, un cop més reivindiquem «els drets humans, la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, i el dret de les pròpies dones a decidir sobre tot allò que ens afecta» És un bon dia per reflexionar què podem...