V Jornada d’Innovació i Qualitat

V Jornada d’Innovació i Qualitat

La Taula del Tercer Sector Social ha celebrat la V Jornada d’Innovació i Qualitat el passat dimarts dia 20 de setembre de 2011. La jornada ha reunit a molts representants d’entitats de primer nivell i federacions. Les nostres entitats han estat...
V Jornada d’Innovació i Qualitat

V Jornada de Innovación y Calidad

La Taula del Tercer Sector Social ha celebrado la V Jornada de Innovación y Calidad el pasado martes día 20 de septiembre de 2011. La jornada ha reunido a muchos representantes de entidades de primer nivel y federaciones. Nuestras entidades han estado representadas...