Dilluns 29 de març passat va començar a funcionar el nou pis d’acollida i recuperació integral d’ATRA per a dones amb trastorn mental que han sobreviscut a violències, situat al Baix Llobregat. Una usuària i els seus fills han estat els primers a instal·lar-s’hi per començar, així, un procés de recuperació de la violència viscuda i guanyar autonomia.

El pis, ampli i lluminós, té capacitat per un màxim de deu persones distribuïdes en quatre unitats familiars. El temps mitjà d’estada és d’entre sis mesos a un any, però les circumstàncies de cada cas poden allargar-lo. Durant aquest període les usuàries reben suport professional amb perspectiva de gènere per recuperar-se emocionalment i per restablir els vincles socials i familiars.

El servei ofereix a les beneficiàries acolliment, convivència, manutenció, descans i lleure, a banda d’atenció psicològica per part de professionals especialitzades d’ATRA. Els infants també reben atenció específica i participen activament en el seu procés de recuperació.

Es tracta d’un servei d’atenció centrada en la persona mitjançant l’atenció grupal i individual, amb presencialitat les 24h del dia.

 

 

 

 

 

 

 

la sala d'estar i una de les habitacions del pis per a dones que han patit violència masclista