La passada setmana la nostra companya Alicia Salamanca va presentar els Pisos Aloges al IV Seminari Científic d’Intervenció Socioeducativa “Reflexiones y experiencias en favor de la igualdad desde un enfoque interseccional”.

La jornada formativa, coorganitzada per la UNED i la Universidad de Comillas, va tenir lloc els dies 14 i 15 de febrer a Madrid, tot i que també es va poder seguir en format virtual. Estava adreçada fonamentalment a estudiants i professionals del treball social, i tenia com a principal objectiu promoure la incorporació de l’enfoc interseccional per a la comprensió de la desigualtat des d’una perspectiva de gènere, afavorint la reflexió y la dialèctica de les persones participants.

A la conferència titulada “Los obstáculos para la igualdad en las mujeres con problemas de salud. Una mirada desde la interseccionalidad”, Alicia Salamanca va presentar la seva experiència com a directora dels Pisos Aloges d’ATRA Associació. Aloges és un servei residencial de suport que proporciona atenció integral a dones soles o amb fills i filles a càrrec, amb problemàtiques derivades de trastorns mentals i que han estat víctimes de violències masclistes. Un recurs que ofereix un espai de protecció, empoderament i inclusió, capacitant les dones residents cap a la vida autònoma, des d’una intervenció professional amb perspectiva de gènere.

Alicia Salamanca destaca que és clau “abordar les situacions de desigualtat que dificulten el benestar de les dones, i ha de pensar-se connectant els Drets Humans amb les múltiples formes de discriminació que les persones experimenten, utilitzant per a això l’enfocament de la interseccionalitat. Fer servir aquesta eina ens permet fer una anàlisi de la seva realitat des d’una perspectiva individual i social”.