El cos ens parla. Ens parla com si fos un mapa on s’haguessin anat dipositant les milers d’històries viscudes, històries afortunades i no tan afortunades… A cada plec està l’alè d’allò que no ha estat expressat, i a cada plec, també, la necessitat de guariment, d’atenció i d’escolta. …I perquè el cos parla i també pregunta, nosaltres li volem donar respostes. D’aquí neix un nou espai a CT Can Prat. Un espai on es recullen els neguits i dolors físics, les seqüeles d’accidents de trànsit, d’autolesions, els mals hàbits posturals, la poca consciència del cos, la manca d’autoestima, la sobreexigència i el desgast, la contractura, l’esquinç… i un sense fi de problemes físics associats al problema central de la drogodependència. La fisioteràpia integrada en el programa de la Comunitat Terapèutica Can Prat, vol atendre profundament les demandes físiques, ja siguin patologies, disfuncions o malestars,  i està contribuint, d’una forma innovadora, a rehabilitar i condicionar positivament les capacitats físiques dels usuaris i a afavorir una millor evolució en el tractament de la pròpia conducta addictiva. Es coordina amb la resta d’àrees, educativa i psicoterapèutica. Aquesta atenció té diversos camps d’actuació interrelacionats. Com a espai central, trobem l’espai de fisioteràpia, on s’estableix un protocol de tractament individualitzat per a cada usuari que ho necessiti, utilitzant eines pròpies de la rehabilitació. Com ara: l’electroteràpia, la crioteràpia, la termoteràpia, la massoteràpia i les mobilitzacions actives i passives, així com consells sobre higiene postural i prevenció de lesions. Per altra banda, i sota la direcció i coordinació de l’àrea de fisioteràpia, trobem diverses activitats, com ara: el gimnàs (bicicleta el·líptica, classes de steps, circuit amb estacions, estiraments dirigits), la piscina, l’activitat de pilates i l’activitat de tècniques de relaxació muscular. Els exercicis de condicionament físic pautats correctament, ajuden a potenciar la força, milloren la capacitat de resposta a l’esforç, treballen la flexibilitat i l’equilibri i ajuden a tenir més consciència corporal i desig d’autocura. El 97% de les altes terapèutiques sol·liciten que, des de l’espai de fisioteràpia, se’ls orienti cap un pla d’activitat física post CT, per poder donar continuïtat al que, durant 6 mesos o més, han estat realitzant diàriament, per això s’ha integrat com una àrea més a tenir en compte en el projecte de reinserció del resident. L’espai de fisioteràpia i condicionament, intenta ser un mirall on veure’s reflectit. A través d’aquest mirall, s’estableix un feedback, a partir del qual neix l’aprenentatge i l’autoconvenciment de canvi. La millora física és possible, el potenciar les capacitats funcionals també. Sentir-se bé dins el propi cos, ja és una realitat. Perquè el cos té molt a dir, nosaltres l’escoltem.