El programa “Let’s Chat” d’ATRA ha estat seleccionat com a bona pràctica, per formar part de la “Guía de Buenas Prácticas para Profesionales que Trabajan con Personas que Usan Drogas”, emmarcada en el projecte Share2Act.

Share2Act està destinat a millorar les capacitats i competències dels i les professionals que treballen en l’àmbit de les drogues i les addicions mitjançant l’intercanvi de bones pràctiques en matèria de prevenció, tractament, inclusió social i reducció de danys, entre altres. I és un projecte que compta amb el suport i el cofinançament del Programa Erasmus+ de la Unió Europea.

Aquesta guia inclou 31 bones pràctiques realitzades a nivell internacional, i ha estat elaborada conjuntament per la RIOD (Red Iberoamericana de ONGs que Trabajan en Drogas y Otras Adicciones), Correlation – European Harm Reduction Network, la Federación Andaluza ENLACE, i la Fédération Bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes.

“Let’s Chat” és una de las iniciatives de bona pràctica que es recullen en aquesta publicació, editada de manera online i que s’ha difós a més de 1.000 organitzacions d’arreu d’Europa i Amèrica Llatina, aprofitant les xarxes de les entitats sòcies.

El programa “Let’s Chat”, així com la resta de bones praxis, han estat seleccionades perquè articulen enfocs multidisciplinars, amb vocació d’inspirar el desenvolupament de nous projectes i de millora dels existents, i amb una metodologia que assegura l’alta qualitat i innovació de les pràctiques.

Podeu descarregar la “Guía de Buenas Prácticas para Profesionales que Trabajan con Personas que Usan Drogas” aquí.