El Consorci d’Acció Social de Catalunya va seleccionar el Programa “Actua, tots per tots”, com un dels 10 projectes d’innovació en l’àmbit dels serveis socials de Catalunya aquest any.

El Projecte es va presentar el passat dia 13 de març a l’Auditori del Cosmo Caixa Barcelona.

La coordinadora del programa, Yolanda Guasch, va exposar els elements diferenciadors i de valor afegit que incorpora el “Actua, tots per a tots”. És un programa de suport a la pròpia llar per a persones amb malaltia mental, que presenta com element innovador, la participació de persones amb malaltia mental com a voluntàries.

Les persones beneficiàries reben l’atenció d’un equip de professionals amb el suport de voluntaris, alguns dels quals, també poden tenir una malaltia mental. El projecte es porta a terme a Vilanova i La Geltrú.