Demà, 5 de desembre, és el Dia Internacional del Voluntariat. I enguany aquesta serà una jornada molt especial per a l’entitat, ja que el Programa Actua d’ATRA ha estat guardonat amb el 2n premi a la 27a edició del Premi Voluntariat.

El Premi Voluntariat va néixer l’any 1993 i es convoca anualment des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. El guardó és una mesura de reconeixement del voluntariat recollida en el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat. El Premi té la finalitat de fer visible un reconeixement social i institucional de l’acció voluntària a Catalunya amb la voluntat de premiar projectes, programes o iniciatives excel·lents en relació amb alguna temàtica concreta relacionada amb el voluntariat. A més del reconeixement, el premi esdevé un referent per a la resta d’entitats perquè puguin ser impulsores, promotores o inspiradores de futures iniciatives o projectes.

L’Actua és un projecte comunitari i integrador, d’atenció centrada en la persona que dona suport a persones amb problemes derivats del trastorn mental. Aquest projecte neix de la voluntat de donar resposta a les necessitats detectades en persones del col·lectiu de salut mental, amb la finalitat d’oferir suport i acompanyament a les persones usuàries per millorar la seva autonomia i apoderar-les perquè puguin dur una vida normalitzada i de qualitat.

L’Actua és una aposta per a l’acció comunitària i la participació, pel treball en xarxa, per a l’apoderament dels homes i les dones que tenen diagnosticat un trastorn mental, per a la promoció de la convivència, l’emancipació, l’associacionisme, la cohesió social, la gestió de la diversitat, la inclusió social, la cooperació, la col·laboració i el treball conjunt amb els agents del territori implicats.

El projecte fomenta la participació del voluntariat inclusiu per donar cabuda a persones del col·lectiu de salut mental i potenciar les seves capacitats i fortaleses a través del suport a altres persones que, com elles i ells, pateixen un trastorn mental.

La participació del voluntariat de persones amb trastorn mental enriqueix el programa, fomenta la cooperació, el suport i l’ajuda mútua, a la vegada que potencia l’empoderament de les persones i contribueix a trencar l’estigma i l’autoestigma que les incapacita i les fa sentir més vulnerables.