Amb la finalitat de poder donar respostes adequades a l’impacte que ha tingut l’emergència sanitària del covid-19 des d’una perspectiva feminista en les persones usuàries de drogues, la Comissió de Gènere de la Federació Catalana de Drogodependències i de la Coordinadora de CCTT, PPRR i CCDD hem elaborat aquesta guia de diagnosi i recomanacions a partir d’una consulta feta a les entitats i d’un grup de treball de en el sí de la Comissió.