Des de fa uns anys, organitzacions no governamentals estan impulsant, cada 31 d’agost, la celebració del Dia Internacional de la Prevenció de Sobredosi, amb l’objectiu d’incrementar el nivell de consciència en la seva prevenció i com a record de les persones que han mort a causa d’una sobredosi. L’equip del SPAI (Servei Integral per a les Conductes Addictives) del Prat de Llobregat, gestionat per ATRA, vol aprofitar aquesta data per a recordar l’existència d’aquest fenomen i estendre el missatge de que la sobredosi és una tragèdia evitable. La prevenció de l’abús de drogues, així com la prevenció de sobredosi és una peça important a la nostra feina. Cada any moren, aproximadament, 6.500 persones per sobredosi a la Unió Europea. Les probabilitats de sobreviure a una sobredosi, són similars a les de sobreviure a un atac cardíac. Una intervenció ràpida i un tractament adient, podrien revertir el quadre i evitar la mort de la persona. Aquestes dades ens indiquen la necessitat d’impulsar accions preventives i educatives davant aquest problema de salut. El Programa de Prevenció de Sobredosi de Catalunya, promogut per la Generalitat de Catalunya, és un dels programes dissenyats per a que, centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD), formin als seus usuaris, familiars i comunitat de veïns en el reconeixement, la prevenció i l’actuació davant una sobredosi. Un gran avanç respecte a la prevenció de la sobredosi de opiacis, ha estat la implementació de programes d’intervenció amb Naloxona. Es tracta d’un fàrmac antagonista dels receptors opioides que permet revertir de manera immediata la sobredosi. L’administració d’aquest medicament resulta senzilla: es pot administrar per via subcutània, intramuscular i intravenosa, i compta amb molt pocs efectes secundaris. El seu potencial addictiu és nul i la seva efectivitat de reversió és total. Com a antagonista pur, desplaça els receptors d’heroïna provocant una reversió instantània. La majoria de les vegades, la mort té lloc entre 1 i 3 hores després del consum. Els professionals de l’SPAI s’han format en la prevenció i l’atenció en cas de sobredosi, duent alhora aquesta formació als usuaris mitjançant tallers educatius promoguts dins el Programa de Prevenció de Sobredosi de Catalunya, en els quals es distribueixen kits de Naloxona per a l’actuació davant una possible sobredosi d’opiacis. Tot i que la Naloxona és molt valuosa, és només una petita peça d’un ampli espectre per a la prevenció en el consum de drogues. Respecte això, des del SPAI treballem diàriament, tant en la Reducció de Danys, com en programes dirigits a l’abstinència i la prevenció de recaigudes o en la detecció precoç en els més joves. Tot i això, el Dia Internacional de la Prevenció de Sobredosi encara no és un dia oficial i reconegut per part d’organitzacions com l’OMS. Organitzacions, com el Grup ATRA, dirigides a l’atenció de les addiccions, entre altres, treballem per a la sensibilització dels problemes derivats de les addiccions, així como per afavorir una millora en la salut i la qualitat de vida i una millor integració en el seu entorn comunitari. La importància d’aquest dia de commemoració radica també, entre altres coses, en l’oportunitat d’estimular el debat sobre la prevenció de sobredosis i les polítiques de drogues, i de donar l’oportunitat per a que familiars i amics puguin expressar en públic el patiment cap als seus éssers estimats sense sentir culpa o vergonya.