La Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya, ens afegim a la celebració del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues compartint dades de la memòria conjunta de les 12 entitats que la composem.

Durant l’any 2017 vam atendre un total de 1.908 persones amb conducta addictiva en els nostres centres, de les quals 1.683 persones en els serveis de Comunitat Terapèutica (CT) i Pis de Reinserció (PR) i 225 persones en Centres de Dia (CD). D’aquestes, 1.516 van ser homes amb una mitjana d’edat de 40 anys i 392 dones amb una mitjana d’edat de 43 anys.

En els darrers 3 anys s’ha produït un increment del 16% de la demanda de tractament en els nostres serveis de CT i PR. En aquest període, no s’han donat variacions significatives pel que fa a la droga d’abús principal abans de l’ingrés en els mateixos. Predomina el perfil de persona pluriconsumidora, que va ser entorn al 45% del total de les persones en tractament, especialment les consumidores d’alcohol i cocaïna. Cal destacar el manteniment estable de les demandes de tractament per a l’addició de persones amb un consum abusiu d’alcohol, cocaïna i cànnabis i la lleugera tendència a la baixa de les persones consumidores d’heroïna. En el mateix període, més del 50% de les persones que han rebut tractament tenen, a més, un trastorn psiquiàtric diagnosticat associat (patologia dual) que també ha estat objecte de tractament.

El 40% de les dones ateses en els serveis de CT I PR han patit violència de gènere al llarg de la seva vida, xifra significativa, tot i les dificultats d’aquest col·lectiu per accedir a aquesta tipologia de tractament.

La Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya, constituïda l’any 2001, la integrem 12 entitats que desenvolupem serveis professionals integrals de tractament per a persones amb conductes addictives i les seves famílies. Els nostres centres i serveis formen part de la XAD (Xarxa pública d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya).

Actualment les entitats de la Coordinadora disposem de 574 places de Comunitat Terapèutica, 131 de Pis de Reinserció y 89 de Centre de Dia.

Més informació: www.coordinadrog.orginfo@coordinadrog.org – 932 376 824

ENTITATS DE LA COORDINADORA: