El 6 de maig es va constituir a Vilanova i La Geltrú la Taula de Salut Mental del Garraf, amb un acte en el qual les entitats que la formen van signar un document d’adhesió.

La Taula de Salut Mental del Garraf és un espai que proporciona poder treballar amb tots els agents del territori de forma transversal front als problemes de salut mental, que tenen en comú criteris de gravetat i persistència en el temps, i l’alteració de les relacions personals, familiars i socials de la persona que els pateix, necessitant una atenció integral per tal d’ajudar a la rehabilitació de la persona i millorar la seva qualitat de vida.

La composició de la Taula està formada per:

  • Representants dels Ajuntaments de Vilanova i La Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges
  • El Consell Comarcal del Garraf, CSMA, CSMIJ i l’Hospital de Dia i SRC del Garraf
  • ATRA i ATRA CLINIC
  • IMET, CASD, AFAMMG i l’Entitat Tutelar del Garraf