VIII Jornada Anual de Grup ATRA

VIII Jornada Anual de Grup ATRA

El pasado 14 de Enero celebramos la VIII Jornada anual de Grup ATRA con la participación de todos los profesionales del Grupo. Como ya es habitual, valoramos los objetivos del año y se informó sobre los nuevos objetivos y retos para afrontar el 2013. Se presentaron...
VIII Jornada Anual de Grup ATRA

VIII Jornada Anual de Grup ATRA

El passat 14 de gener vàrem celebrar la VIII Jornada anual del Grup ATRA amb la participació de tots els professionals del Grup. Com ja és habitual, es valoren els objectius de l’any i es va informar sobre els nous objectius i reptes per encarar el 2013. Es van...
Certificació EFQM

Certificació EFQM

ATRA Associació, ATART i ATRA Clínic han obtingut el segell 200+ EFQM de Compromís cap a l’Excel·lència pel seu Sistema de Gestió, d’acord amb la puntuació obtinguda en l’avaluació realitzada seguint els criteris del model EFQM d’Excel·lència. Continuem treballant amb...
Certificació EFQM

Certificación EFQM

ATRA Asociación, ATART y ATRA Clínic han obtenido el sello 200+ EFQM de Compromiso hacia la Excelencia por su Sistema de Gestión, de acuerdo con la puntuación obtenida en la evaluación realizada siguiendo los criterios del modelo EFQM de Excelencia. Continuamos...