Ahir, dia 15 de juliol, es va presentar el projecte “Actua, tots per tots” al Centre Cívic Geltrú de Vilanova i la Geltrú.

“Actua, tots per tots” és un programa innovador que incorpora la participació de persones amb malaltia mental com a voluntàries. El programa neix de les necessitats detectades d’aquest col·lectiu per poder dur a terme les activitats de la vida diària.

Les persones beneficiàries reben l’atenció d’un equip de professionals amb el suport de voluntaris alguns dels quals, també, poden tenir una malaltia mental.

Hi va assistir la subdirectora d’ATRA, Judith Sanjuan, i la coordinadora del programa, Yolanda Guasch, així com un nombrós grup de persones que van mostrar molt interès a poder participar com a voluntàries al projecte.